Opracowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy w ramach I etapu .:
Zapytanie ofertowe
Załączniki nr 1 i nr 2_do_zapytania_ofertowego_POPW_1_2