Outsourcing IT

Aplikacje DevOps

Application development services

Umożliwiamy przyspieszenie dostarczania nowych aplikacji/oprogramowania, zwiększenie jego niezawodności oraz ułatwiamy zarządzanie złożonością usług i systemów w firmie. 

Wspomagamy komunikację, współpracę i integrację pomiędzy deweloperami i specjalistami od eksploatacji. 

Pomagamy Klientom szybko wytwarzać oprogramowanie, produkty i usługi.

   Korzyści z tworzenia aplikacji/oprogramowania w modelu DevOps:

  
     Przyspieszenie dostarczania rozwiązań/nowych aplikacji/oprogramowania, wprowadzanie zmian w już istniejących aplikacjach i poprawek do tworzonych aplikacji. 
 

     Zwiększenie niezawodności, poprawa jakości i wydajności jakości tworzonych lub modyfikowanych systemów, poprawa odczuć użytkownika związanych z korzystaniem z oprogramowania. 
 

     Lepsze zarządzanie złożonością zwłaszcza w przypadku złożonych usług i niejednorodnych systemów, ograniczonych budżetów, rozproszonych zespołów programistycznych, wielu partnerów IT, etc. 
 

     Wykorzystanie zalet cloud computingu: jeśli infrastruktura jest zwirtualizowana i zautomatyzowana, to liczba zadań ‚administracyjnych’ maleje/więcej czasu może być poświęcone na budowę aplikacji. 
 

     Większa liczba wdrożeń w tym samym czasie. 
 

   Dla Kogo?

  
     Firmy z sektora e-commerce, bankowego, telekomunikacji, mediów, portali internetowych, etc. 
 

     Koncepcja tworzenia aplikacji/oprogramowania w modelu DevOps jest najbardziej odpowiednia dla firm, w których częstotliwość kolejnych wydań oprogramowania jest relatywnie duża i chciałyby to robić w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wysokiej jakości. 
 

     Pomagamy Klientom m.in. w zarządzaniu wydaniami (release management) przez standaryzowanie środowisk rozwoju. Osoby zajmujące się procesem wytwarzania oprogramowania otrzymują większą kontrolę nad środowiskiem przez zrozumienie infrastruktury w sposób skupiony bardziej na aplikacjach. Celem jest zautomatyzowanie jak największej liczby różnych procesów operacyjnych.