Outsourcing IT

Tworzenie aplikacji / DevOps

APPLICATION DEVELOPMENT SERVICES

Nowoczesna metodyka

Umożliwiamy przyspieszenie dostarczania nowych aplikacji/oprogramowania, zwiększenie jego niezawodności oraz ułatwiamy zarządzanie złożonością usług i systemów w firmie.

Wspomagamy komunikację, współpracę i integrację pomiędzy deweloperami i specjalistami od eksploatacji. Pomagamy Klientom szybko wytwarzać oprogramowanie, produkty i usługi.

Korzyści z tworzenia aplikacji/oprogramowania w modelu DevOps:

 •  

  Przyspieszenie dostarczania rozwiązań/nowych aplikacji/oprogramowania, wprowadzanie zmian w już istniejących aplikacjach i poprawek do tworzonych aplikacji.

 •  

  Zwiększenie niezawodności, poprawa jakości i wydajności jakości tworzonych lub modyfikowanych systemów, poprawa odczuć użytkownika związanych z korzystaniem z oprogramowania.

 •  

  Lepsze zarządzanie złożonością zwłaszcza w przypadku złożonych usług i niejednorodnych systemów, ograniczonych budżetów, rozproszonych zespołów programistycznych, wielu partnerów IT, etc.

 •  

  Wykorzystanie zalet cloud computingu: jeśli infrastruktura jest zwirtualizowana i zautomatyzowana, to liczba zadań ‚administracyjnych’ maleje/więcej czasu może być poświęcone na budowę aplikacji.

 •  

  Większa liczba wdrożeń w tym samym czasie.

Dla kogo?

 •  

  Firmy z sektora e-commerce, bankowego, telekomunikacji, mediów, portali internetowych, etc.

 •  

  Koncepcja tworzenia aplikacji/oprogramowania w modelu DevOps jest najbardziej odpowiednia dla firm, w których częstotliwość kolejnych wydań oprogramowania jest relatywnie duża i chciałyby to robić w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wysokiej jakości.

 •  

  Pomagamy Klientom m.in. w zarządzaniu wydaniami (release management) przez standaryzowanie środowisk rozwoju. Osoby zajmujące się procesem wytwarzania oprogramowania otrzymują większą kontrolę nad środowiskiem przez zrozumienie infrastruktury w sposób skupiony bardziej na aplikacjach. Celem jest zautomatyzowanie jak największej liczby różnych procesów operacyjnych.

Zamów stworzenie aplikacji dla swojej firmy!