Outsourcing IT

Tworzenie aplikacji / DevOps

APPLICATION DEVELOPMENT SERVICES

Nowoczesna metodyka

Umożliwiamy przyspieszenie dostarczania nowych aplikacji/oprogramowania, zwiększenie jego niezawodności oraz ułatwiamy zarządzanie złożonością usług i systemów w firmie.

Wspomagamy komunikację, współpracę i integrację pomiędzy deweloperami i specjalistami od eksploatacji. Pomagamy Klientom szybko wytwarzać oprogramowanie, produkty i usługi.

Korzyści z tworzenia aplikacji/oprogramowania w modelu DevOps:

 •  

  Przyspieszenie dostarczania rozwiązań/nowych aplikacji/oprogramowania, wprowadzanie zmian w już istniejących aplikacjach i poprawek do tworzonych aplikacji.

 •  

  Zwiększenie niezawodności, poprawa jakości i wydajności jakości tworzonych lub modyfikowanych systemów, poprawa odczuć użytkownika związanych z korzystaniem z oprogramowania.

 •  

  Lepsze zarządzanie złożonością zwłaszcza w przypadku złożonych usług i niejednorodnych systemów, ograniczonych budżetów, rozproszonych zespołów programistycznych, wielu partnerów IT, etc.

 •  

  Wykorzystanie zalet cloud computingu: jeśli infrastruktura jest zwirtualizowana i zautomatyzowana, to liczba zadań ‚administracyjnych’ maleje/więcej czasu może być poświęcone na budowę aplikacji.

 •  

  Większa liczba wdrożeń w tym samym czasie.

Dla kogo?

 •  

  Firmy z sektora e-commerce, bankowego, telekomunikacji, mediów, portali internetowych, etc.

 •  

  Koncepcja tworzenia aplikacji/oprogramowania w modelu DevOps jest najbardziej odpowiednia dla firm, w których częstotliwość kolejnych wydań oprogramowania jest relatywnie duża i chciałyby to robić w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem wysokiej jakości.

 •  

  Pomagamy Klientom m.in. w zarządzaniu wydaniami (release management) przez standaryzowanie środowisk rozwoju. Osoby zajmujące się procesem wytwarzania oprogramowania otrzymują większą kontrolę nad środowiskiem przez zrozumienie infrastruktury w sposób skupiony bardziej na aplikacjach. Celem jest zautomatyzowanie jak największej liczby różnych procesów operacyjnych.

By firma mogła wciąż się rozwijać oraz być konkurencyjna na rynku, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym łatwiej, szybciej i sprawniej dotrze do swoich Klientów niż inne przedsiębiorstwa. Model DevOps łączy w sobie praktyki filozoficzne, a także narzędzia kulturowe, które jako całokształt pozwalają danej organizacji na wdrażanie oraz dostarczanie swoich usług ze znacznie większą prędkością. Ponadto system ten stwarza przewagę nad konkurencyjnymi firmami poprzez stworzenie lepszych warunków oraz szybszego tempa rozwoju niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnego oprogramowania oraz zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma korzystająca z modelu DevOps zapewnia swoim Klientom lepszą obsługę, a co za tym idzie, staje się bardziej konkurencyjna na rynku.

Co oferujemy poprzez wprowadzenie modelu DevOps?

Przedsiębiorstwa i organizacje, które zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, zwiększą swoje możliwości w zakresie dostarczania nowych aplikacji czy oprogramowań. Otrzymają również sposobność modyfikacji już istniejących systemów czy też wprowadzania do nich poprawek. Przede wszystkim jednak rozwiązanie to zwiększa niezawodność, a także poprawia jakość oraz wydajność tworzonych aplikacji. Na plus zmieniają się również odczucia użytkowników korzystających z systemów.

Model DevOps to świetne rozwiązanie dla firm, które chcą podnieść jakość świadczonych usług

W czasach, w których szybkość obsługi i dostarczania produktów oraz usług jest jednym z najważniejszych aspektów, model DevOps wydaje się być narzędziem niezbędnym do ciągłego rozwoju. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw działających w branżach: e-commerce, telekomunikacyjnej czy też zajmujących się tworzeniem treści dla użytkowników internetu np. portali internetowych. Niemniej, naszym zadaniem jest pomóc Klientom, którzy pragną dostarczać proponowane przez siebie rozwiązania w jak najkrótszym czasie, a także zoptymalizować wszystkie swoje działania pod względem skuteczności oraz pragmatyczności.

Zamów stworzenie aplikacji dla swojej firmy!