Przedstawiamy nowoczesne rozwiązanie na miarę XXI wieku, jakim jest infrastruktura hiperkonwergentna. Stworzona z myślą o mniejszych i większych przedsiębiorstwach poszukujących systemu, który pozwoli w łatwy i bezpieczny sposób prowadzić swój biznes, a do tego gwarantujący minimalne koszty związane z jego wdrożeniem oraz obsługą.


Czym jest infrastruktura hiperkonwergentna?


HCI (z ang. Hyper-Converged Infrastructure) to nic innego jak nowoczesne rozwiązania integrujące funkcje pamięci masowej, sieciowe, a także obliczeniowe w jedną, prostą w obsłudze platformę. Do poszczególnych elementów infrastruktury hiperkonwergentnej zalicza się rozproszony system plików, wirtualizator oraz zaplecze sieciowe, które wspólnie tworzą niezwykle intuicyjny i uporządkowany system.


Zalety infrastruktury hiperkonwergentnej


Tego rodzaju rozwiązanie zapewnia uproszczenie całego zaplecza IT, które jest niezwykle cenne zarówno w małych, jak i bardzo dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach. Poza tym należy wyróżnić także pozostałe zalety, do których należą:

  – minimalizacja ryzyka utraty oraz awarii danych,

  – umożliwienie szybkiego skalowania zasobów IT,

  – łatwość i szybkość wdrożenia systemu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami,

  – ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem – niższe wydatki inwestycyjne oraz długoterminowe wydatki operacyjne,

  – większa wydajność systemu IT,

  – bezawaryjność i niezawodność, jaką gwarantują najwyższej jakości oprogramowania i sprzęt.

  Dzięki infrastrukturze hiperkonwergentnej, korzystające z niej przedsiębiorstwa nie tylko oszczędzają więc swój czas na wdrożeniu całości systemu, ale także usuwaniu ewentualnych awarii czy usterek, jakie często zdarzają się w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Ponadto oszczędność ta ma także charakter finansowy, ze względu na niższe wydatki związane z instalacją kompleksowego zaplecza IT wraz z oprogramowaniem oraz sprzętami. Ograniczony do minimum zostaje bowiem zakup fizycznych systemów serwerowych i pamięciowych, a także koszt integrowania całości systemu. Co więcej, także zminimalizowane zostaje zaangażowanie pracowników IT, często wysoce wyspecjalizowanych.