Blackice Networks Sp. z o. o., podpisała umowę z Wydawnictwem Literackim Sp. z o.o., na świadczenie kompleksowej obsługi informatycznej.

W ramach podpisanej umowy, Spółka przez kolejne lata będzie świadczyła kompleksowe usługi wsparcia i consultingu IT dla Wydawnictwa i jego spółek zależnych.